V ŠI sme prijali ďalšie preventívne opatrenia

Kategória: Školský internát Uverejnené: streda, 07. október 2020

Okrem doteraz platných protiepidemiologických opatrení (R-O-R) sme od dnešného dňa prijali ďalšie preventívne opatrenia, o ktorých sme informovali všetkých žiakov nášho ŠI. Keďže v meste Prešov bolo do piatku (9.10.2020) zatvorených viacero stredných škôl a niektorí žiaci odišli domov do preventívnej karantény, pre žiakov, ktorí ostali v školskom internáte platia tieto ďalšie pravidlá:

  1. Žiaci sa zdržiavajú na svojich izbách, je zakázané prechádzania (navštevovanie) medzi výchovnými skupinami,
  2. je stanovený harmonogram stravovania sa v školskej jedálni,
  3. vychádzky sú povolené len v nevyhnutnom prípade (nákup potravín) a to do 17.30 h,
  4. je prerušená výchovno-vzdelávacia činnosť v spoločných priestorch ŠI.

Sprísnené opatrenia platia zatiaľ do 9.10.2020.

 

Návštevy: 759