JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Kraj zavádza na župných školách povinnú štrnásťdňovú karanténu po návrate z Talianska a dezinfekciu autobusov

Kategória: Školský internát Uverejnené: pondelok, 09. marec 2020

Prešovská krajská samospráva prijíma od 9. marca po zasadnutí krízového štábu nové preventívne opatrenia, ktoré majú znížiť riziko šírenia koronavírusu. Opatrenia PSK sa týkajú župných stredných škôl, kde sa od dnešného dňa (9. marca) nariaďuje povinná dvojtýždňová karanténa všetkým zamestnancom a žiakom, ktorí sa v posledných dňoch zdržiavali v krajinách najviac zasiahnutých koronavírusom, osobitne v Taliansku. V prímestskej autobusovej doprave PSK dnešným dňom nariaďuje vykonávanie dôslednej dezinfekcie. Osobitné nariadenia platia aj v zariadeniach sociálnych služieb a kultúrnych inštitúciách v pôsobnosti župy. Už v minulom týždni Prešovský samosprávny kraj (PSK) rozposlal do inštitúcií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti usmernenia k šíreniu a prevencii koronavírusu. Pokyny dostali v Prešovskom kraji školy, zariadenia sociálnych služieb i kultúrne inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, dopravcovia prímestskej autobusovej dopravy v PSK, aj všetky ústavné zdravotnícke zariadenia. Počnúc dnešným dňom (9. marca) krajská samospráva sprísňuje najmä opatrenia na stredných župných školách. Prešovský samosprávny kraj prijíma sériu bezpečnostných preventívnych opatrení, ktoré by mali znížiť riziko prenosu koronavírusu. Zavádzame povinnú dvojtýždňovú karanténu pre žiakov a zamestnancov našich župných škôl, ktorí prišli  po prázdninách z dovolenky v rizikových alebo vírusom zasiahnutých oblastí, osobitne v Taliansku. K tomuto ráznemu kroku sme dospeli v spolupráci s riaditeľmi našich stredných škôl, aby sme v predstihu a v čo najvyššej možnej miere chránili zdravie a eliminovali možné riziká v súvislosti so šírením tejto nákazyNariadenie je platné od pondelka 9. marca do odvolania,“ vyhlásil po zasadnutí krízového štábu 9. marca predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský. Každý žiak alebo zamestnanec, ktorí v predchádzajúcich dvoch týždňoch navštívili Taliansko, sú povinní s okamžitou platnosťou opustiť školu, odobrať sa domov a zotrvať doma v 14-dňovej karanténe a v tej sledovať svoj zdravotný stav. V prípade príznakov, ako sú horúčka, kašeľ, sťažené dýchanie, bolesť hrdla, hlavy či únava, vyzýva občanov, aby telefonicky kontaktovali svojho lekára alebo lekársku pohotovostnú službu. Nariadenie sa vzťahuje na všetky stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Mzdové a iné náležitosti zamestnancov sa budú riešiť. Riaditelia škôl, ktorí majú internát a školský internát v Poprade, majú povinnosť prešovskú župu obratom informovať, či majú ubytovaných cudzincov, ktorí sú z krajiny, kde je už vo väčšom počte rozšírení koronavírus, osobitne z Talianska. Školám sa tiež až do odvolania zakazuje organizovanie akýchkoľvek výletov, exkurzií, aktivít Erasmus+ a iných podujatí v zahraničí. Všetky tieto opatrenia sa netýkajú základných škôl. Tie nie sú v pôsobnosti kraja a o opatreniach na ZŠ rozhodujú mestá a obce, ktoré ich zriaďujú. zdroj: po-kraj.sk

 

 

Návštevy: 866