JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

30 rokov slobody a demokracie?

Kategória: Školský internát Uverejnené: streda, 06. november 2019

V stredu 6. novembra sme v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom internáte diskutovali s našimi prvákmi na tému "30 rokov slobody a demokracie?" Žiaci sa v krátkosti oboznámili s povojnovou situáciou vo svete, zanikajúcom Slovenskom štáte a vznikajúcej socialistickej republike Čechov a Slovákov. V prvej aktivite uvažovali nad dôsledkami vojnových konfliktov. Následne boli uvedení do udalostí slobodných volieb v roku 1946 a nastúpením vlády Komunistickej strany od roku 1948. Spoznali organizačnú štruktúru, metódy práce tajnej polície a cieľové skupiny, ktorým sa ŠtB "venovala". Žiakom bola predstavená činnosť ÚPN i spôsoby vyhľadávania a orientovania sa  v registračných protokoloch ŠtB. Zhliadli krátky dokument o Sviečkovej manifestácii i anketu študentov o novembri 1989. V druhej aktivite prepojili chápanie slobody v širšom zmysle slova s konkrétnym vysporadúvaním sa s fenoménom slobody v prostredí školského internátu. Ďalšia diskusia sa uskutoční v školskej knižnici 13. novembra, tentokrát so žiakmi tretích ročníkov SŠ internátov.

Návštevy: 929